De overeenkomst tussen de Tao en het positieve denken is dat we een verandering van onze levensomstandigheden krijgen vanuit een hogere macht. Deze kracht heeft ieder mens in zich om veranderingen te bewerkstelligen.

Vervolgens gaat het er in het positieve denken om dat je je niet identificeert met het probleem, maar met de oplossing.

Daar lopen we op tegen het verschil met de Tao. De positieve denker wendt zich af van de realiteit en richt zich op de oplossing. Terwijl de mens in de geest van de Tao de realiteit observeert samen met de innerlijke gevoelens, zich zonder restricties openstelt en er zich aan overgeeft.

Op deze manier stimuleert het positief denken dat de mens nog verder vervreemdt van de werkelijkheid. Hij doet dit al door de aangeleerde regels waardoor hij op een zekere manier naar de realiteit heeft geleerd te kijken en nu wordt dit nog eens verder gestuurd door het positieve denken.

De tao leert ons juist alle banden en regels los te laten en alle autoriteit af te wijzen. Een mens in de Tao onderwerpt zich aan geen enkele ideologie of reglement.

In de Tao zeg je ‘Ja’ tegen het leven zoals het zich aan jou presenteert. De schaduwzijden accepteer je net als de positieve kanten. Je identificeert je met je angsten, je boosheid, je jaloezie, wantrouwen in plaats van deze te onderdrukken. Daardoor krijg je er macht over. Ze zullen verdwijnen uit je leven omdat ze jou niet meer raken.

stromendebeek1200x450

Veranderingen in het leven worden niet door ons bewerkstelligd. De verandering brengt de Tao tot stand omdat het leven eindeloos stroomt en ons meevoert. Daar is niets tegen in te brengen. We overschatten onze mogelijkheden gruwelijk.