Wat heb je er nu aan om wat tao in je leven te brengen? Ik zou heel spiritueel kunnen antwoorden op deze vraag: Het brengt je niets, want alles is. We kunnen het echter ook simpeler stellen.

Ik vind het meest frappante van de wijsheid van de Tao dat je uitdagingen, ellende en problemen van het leven niet meer te lijf gaat met inspanning, inzet, strijd of macht. De mens in de Tao leeft volledig in het heden.

Hij gebruikt zijn herinneringen niet. Hij piekert niet over problemen. Hij denkt wanneer hij voor zijn bezigheden kennis nodig heeft. Hij laat de gedachten gaan en komen zonder zich er mee bezig te houden.

Hij bekijkt zijn alledaagse leven met totaal andere ogen, niet meer gecensureerd door de  aangeleerde regels. Hierdoor verandert zijn wereldbeeld en wordt hij van dag tot dag frisser en origineler.

Hij wil niets speciaals.  Hij verlangt niet eerzuchtig naar roem en aanzien, zijn eigen leven is voldoende. Ook is niet van belang hoe zijn leven door anderen wordt gezien, hij leeft voor zichzelf.

De mens in de Tao probeert niet zijn tekortkomingen te bestrijden. Hij heeft ze geobserveerd en geaccepteerd. Door die milde beschouwing is hij van binnenuit veranderd.

Hij heeft geen zorgen. Het verleden ligt achter hem.

Hij kent geen depressies meer, neurosen of psychosomatische klachten. Er is geen plaats meer voor verdringing. Wat hij beleeft, verwerkt hij direct via de zintuigen in het bewustzijn zonder tussenkomst van het verstand.

Hij is in staat van de schoonheid van het leven te genieten op het moment dat het zich voordoet, zonder de wens om het te willen vasthouden.

Hij gebruikt het werk of andere activiteiten niet als ontsnappingsroute om daarmee een zwakte te compenseren.

De mens in de Tao staat zijn gevoelens toe. Hij accepteert ze en laat hun gang gaan zonder dat hij probeert deze te onderdrukken.

Zonder prestaties komen de goede dingen op zijn pad, juist omdat hij ze niet forceren wil.