Volgens de oosterse filosofie is de menselijke geest in een toestand van stilte vrij van gedachten. Dit noemen ze leegte en is de oertoestand van de kosmos, waarin alles wat geschapen is zich bevindt. Chuang Tze: “Wanneer je in uiterste stilte volhardt, zal het hemelse licht schijnen. Wie dit hemelse licht uitstraalt zal zijn ware ik zien.” Wanneer je in deze leegte leeft, leef je in tao.

Dit is geen eenvoudige opgave, vrij van gedachten raken. Immers onze gedachten zijn er voortdurend. Het is een eindeloze stroom die in ons opwelt. Je daartegen verzetten is zinloos en roept spanning op. (Krachtsin)spanning of druk roept tegendruk op.

Gedachten behoren altijd tot het verleden. Met onze gedachten hebben we ons ik, ons ego, geconstrueerd. Het ik kan nooit in het heden bestaan! Het heden is voorbij voordat je het weet, dat wil zeggen voordat je gedachten (die er na komen) er vat op kunnen krijgen.

Toch is er een manier waarmee je afstand kan nemen van je gedachten. Dat klinkt als een puzzel, maar dat is het niet. Leer jezelf te betrappen op je gedachten. Kijk er naar, maar beoordeel ze niet. Leer je gedachten herkennen. Wanneer je je gedachten – ongedwongen zonder te verkrampen – observeert zal je zien dat ze na verloop van tijd ophouden.

Dit wordt op een gegeven moment een manier waarop jij met je gedachten omgaat. Je neemt er afstand van waardoor je je ook niet meer zo snel naar het verleden of de toekomst laat meeslepen. Dit afstand nemen is overigens oordeelloos, het is uitsluitend een observatie.

Door op deze manier je denken lam te leggen leef je in de Tao. Hierdoor zal je leven drastisch veranderen. Er zijn geen ziektes, zorgen, geen angst of onzekerheid meer.
Tijd heeft geen bestaan meer. Je leeft in het heden.