Er zijn drie groepen belemmeringen die je kunnen tegenhouden om niets te doen
Gedachten
Regels
Emoties

Om vrij te kunnen kiezen voor nietsdoen, moeten we ons eerst los maken van allerlei banden die bestaan doordat we geleerd hebben te voldoen aan regels. Vanaf de jeugd zitten wij verstrengeld in regels, verordeningen en wetten zodat we ons niet meer bewust zijn van de verregaande betutteling en ook niet meer kunnen doen wat we willen.

Hiervan los raken is een strijd in ons innerlijk, hiervoor hoeven we niet op de barricaden, wel mogen we geen enkele autoriteit meer erkennen, niemand kan ons voorschrijven hoe we moeten zijn of hoe we moeten worden.

We hoeven alleen maar te herkennen wat deze banden met ons doen. Door er naar te kijken, door deze te observeren zullen zij hun invloed op ons verliezen.

Om deze belemmeringen op te heffen hoef je geen kennis te vergaren. Je vergemakkelijkt juist het leven in het hier en nu door door iedere vorm van kennis van je af te zetten. Bekijk met onbevooroordeelde ogen je leven.

Reageren we in onze puberteit door te rebelleren tegen de opgelegde regels, daarna creëren we een aantal vluchtwegen om ons er aan te onttrekken. Ogenschijnlijk passen we ons aan, maar innerlijk doen we dit zeker niet volledig. In feite hebben we ons grotendeels neergelegd bij deze onvrijheid. We handelen zoals ons is geleerd, dit noemen we conditionering.

Vluchtweg 1. Verdringing
– Voorschriften van de ouders om op te groeien tot aangepast lid van de maatschappij.
– Daarna volgen we school, opleiding of studie.
Vervolgens verdringen we het besef van de afhankelijkheid van de hiërarchie van de maatschappij. In plaats van ons hieruit los te rukken, verdrijven we de onverdraaglijke elementen uit het bewustzijn. Dit is verdringing uit zelfbehoud. Dit is de reden dat we niet meer in staat de werkelijkheid waar te nemen zoals deze is. We censureren ons beeld van de werkelijkheid.

Vluchtweg 2. Aansluiten
Deelname aan organisaties en religieuze instellingen om uit de realiteit te kunnen vluchten. We sluiten hierdoor de ogen voor de gruweldaden om ons heen.

Vluchtweg 3. Fictieve wereld creëren
Deze nieuwe wereld leidt ons af van de werkelijkheid waarin we moeten leven. In deze nieuwe wereld volgen we zoveel mogelijk prikkels die ons bevallen en sluiten ons daarmee volledig van al het andere af. Denk aan allerlei vormen van verslaving zoals aan bewustzijnsverruimende middelen, games, gokspelen, werk.

Deelnemen aan de maatschappij met al haar regels heeft als prijs dat we een groot deel van onze vrijheid inleveren. Hiertegenover staat dat we er ogenschijnlijke zekerheid mee winnen. Het is de voorspelbaarheid en de bevestiging vanuit de groep die ons geruststelt dat we op de juiste weg zijn.

Mensen die de regels dus aan hun laars lappen stappen uit de zekerheid en de veiligheid van de groep. Deze mensen komen in een wereld buiten de samenleving terecht waar de aangeleerde regeltjes niet meer van toepassing zijn. Alleen al dit idee boezemt angst in en voorkomt bij de meesten van ons dat we deze stap zetten.

Je kan de belemmeringen dus overwinnen door dingen te doen of juist niet meer te doen:
Dus probeer alle banden te vinden, observeer ze, schenk er aandacht aan totdat je de gehele omvang van je gevangenschap diep in je innerlijk overziet. Observeer in het heden. Van belang is in welke toestand je NU verkeert. Meer hoef je niet te doen, je oprechte wens om vrij te worden is volstrekt voldoende. De rest komt vanzelf.