De kunst van het nietsdoen

Het moment van rust en stilte waarin je terecht komt na een storm (letterlijk of figuurlijk) in je leven te hebben meegemaakt waarop alles weer op zijn pootjes terecht komt dat is leven in het nu. Je vervolgens overgeven en laten meedrijven in de stroom van het leven heet wu wei, nietsdoen, niet doen of niet-handelen.

In dezelfde mate waarmee wij met moeite iets proberen te bereiken, groeit de tegenstand en bereiken we niets. Pas wanneer we alles los kunnen laten, gaan de poorten open. En wat we eerder met inzet van alle mogelijke middelen niet konden bereiken, valt ons dan als vanzelf in de schoot. Dit is handelen door het nietsdoen.

Volgens de oosterse filosofie is de menselijke geest in een toestand van stilte vrij van gedachten. Dit noemen ze leegte en is de oertoestand van de kosmos, waarin alles wat geschapen is zich bevindt. Chuang Tze zegt: “Wanneer je in uiterste stilte volhardt, zal het hemelse licht schijnen. Wie dit hemelse licht uitstraalt zal zijn ware ik zien.” Wanneer je in deze leegte leeft, leef je in tao. Dat is het geschenk van stilstand en nietsdoen.

Hier kan je lezen over:

Nu
Belemmeringen (regels, gedachten en emoties)
Observeren
Spiritualit & meditatie
Liefde
Levenswijze van Tao
Tao & positief denken